Onze mensen

 

GOED GENIETEN


‘Goed Genieten voor iedereen’ is de mooie pay-off van Van Geloven. We hebben een periode achter de rug met veel veranderingen. In positieve zin, want Van Geloven groeit en dat is fantastisch. Nu is het moment om Goed Genieten ook voor onze medewerkers steviger te wortelen. Lekker kunnen werken, daar begint het mee. Volledige inzet op HAPPY PEOPLE. 

Bij Van Geloven werken ruim 1259 medewerkers waarvan 519 vrouwen en 740 mannen; 965 medewerkers hebben een contract, 271 zijn flexwerkers en 23 mensen werken interim bij Van Geloven. Om mensen ook duurzaam inzetbaar te houden, is Van Geloven voortdurend op zoek naar ontwikkelingen die hier een positieve bijdrage aan leveren. Aangezien het bedrijf met veel fysieke (productie)arbeid te maken heeft, is deze aandacht vooral van belang binnen de thema’s veiligheid en gezondheid. Voor wat betreft gezondheid ligt de verantwoordelijkheid in eerste instantie bij de medewerkers, denk aan goede voeding en voldoende bewegen. Het is aan hen om hun eigen verzuim in de gaten te houden en maatregelen te nemen om gezondheidsproblemen te voorkomen. Op de werkplek is het aan het bedrijf om hier scherp op te zijn. Het inzetten van ergonomische hulpmiddelen, hef- en tiltrainingen, het inschakelen van een fysiotherapeut, een bedrijfsarts, een actief arbobeleid en veel aandacht voor veiligheid moeten klachten zo veel mogelijk voorkomen.

 

Veiligheid hoogste prioriteit

Sinds de overname van McCain is een cultuurverandering gestart, van reactief naar calculatief. Het veiligheidsmanagementsysteem Key Elements of Safety (KES) werd en wordt verder geïmplementeerd, melden en onderzoeken van (bijna) incidenten en gevaarlijke situaties wordt strakker opgevolgd en procedures voor risicovolle werkzaamheden zoals werken op hoogte en in besloten ruimten worden geschreven, getraind en ingevoerd. Ook investeringen op gebied van machineveiligheid en ergonomie worden doorgevoerd.

 

Verzuimbeleid

Het ziekteverzuim bij Van Geloven is relatief hoog; in 2016 was dat gemiddeld over de vier locaties 6,3%. In 2017 en 2018 is dat nog verder gestegen. Met name Tilburg heeft een groot aandeel. Dit is een resultante van de verbouwing in het afgelopen jaar, de krappe arbeidsmarkt, de hoge gemiddelde leeftijd, de lange dienstverbanden en het fysieke werk. In het afgelopen jaar hebben we een aanzet gemaakt voor een éénduidig verzuimbeleid binnen Van Geloven. Centraal in het beleid staat het persoonlijke contact tussen werknemer en leidinggevende, ook bij langdurige ziekte. Elk jaar wordt onder meer gekeken waardoor mensen uitvallen, hoe veilig situaties zijn en of bijvoorbeeld BHV en EHBO op orde zijn. Wij zijn trots te vermelden dat we de fikse verbouwing door zijn gekomen zonder een enkel ongeval terwijl er toch zeer vele contractors aan het werk waren. Op sommige dagen rond de 200! Het thema Duurzame Inzetbaarheid wordt ook vanuit de sociale partners belangrijk gevonden en is in juli 2018 als aandachtspunt benoemd bij het afsluiten van de nieuwe cao. Een werkgroep met daarin zowel werknemers- als werkgeversvertegenwoordiging gaat een plan uitwerken. Van Geloven is onderdeel van die werkgroep. Eind 2018 hebben we een partij gecontracteerd welke ons gaat helpen met het duurzaam verlagen van ons verzuim. Hier zullen veel preventieve activiteiten voor ingezet worden evenals de extra aandacht voor duurzame inzetbaarheid.

 

HAPPY PEOPLE

In 2018 heeft de HR-afdeling een vijfjarenplan opgesteld met verschillende aandachtsgebieden. Alles met het doel: HAPPY PEOPLE. Uitganspunt is dat alle medewerkers zich beter gehoord en betrokken voelen, meer kans krijgen om zich te ontwikkelen en meer plezier uit hun werk halen. Daar is een eenduidig beleid voor nodig en een verbetering van processen. 

Maar hoe veranker je Goed Genieten beter in een groeiende organisatie? We zijn gericht en actief met elkaar in gesprek gegaan over hoe we zoveel mogelijk ondersteuning kunnen bieden om (samen)werken in de toekomst makkelijker te maken. Dit hebben we bijvoorbeeld gedaan middels interviews, enquêtes en ‘broodje met de baas’. Er is de afgelopen periode veel veranderd in onze organisatie, waarbij we een groot beroep hebben gedaan op de collega’s. Dat heeft automatisch impact op de medewerkerstevredenheid. Het is belangrijk om een ijzersterk HR-beleid te hebben, zodat onze organisatie en de mensen deze veranderingen ook mee kunnen doormaken.

 

Het Klavertje Vier


De thema’s uit het HAPPY PEOPLE plan zijn gevat in een ‘Klavertje Vier’. Vier klaverbladen staan elk symbool voor een thema.

 

Het blauwe klaverblad: Veiligheid

In de eerste plaats moet alles op een werkplek goed geregeld zijn. Dat geeft een gevoel van veiligheid. Een goede CAO, een prettige en veilige werkplek. Goed leiderschap en collegialiteit.

 

Het oranje klaverblad: Betrokkenheid

Heldere en gestructureerde communicatie. Duidelijke en korte lijnen. Een toegankelijke, open, ontspannen sfeer. Waarbij het gevoel overheerst dat we het met elkaar doen!

 

Het gele klaverblad: Kwaliteit

Medewerkers aan ons binden en gebonden houden. Aandacht!

 

Het groene klaverblad: Gezondheid

Fit naar de finish!

 

onze mensen