Privacy statement

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor het verzamelen van persoonsgegevens via deze website (www.vangeloven.nl) is:

Ad van Geloven B.V.
Kraaivenstraat 1
5048 AB Tilburg
Chamber of Commerce / KvK 18012279

Ad van Geloven B.V. zal hieronder worden aangeduid als: “Van Geloven”.

Voor vragen omtrent de bescherming van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de verantwoordelijk via onderstaande wegen:

Per email: info@vangeloven.com
Per telefoon: 013-4640680 ct p/m plus de kosten van het eventuele gebruik van een mobiele telefoon
Per brief: Klantenservice, p/a Postbus 5047, 5004 EA Tilburg

Persoonsgegevens

Van Geloven respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Van Geloven verwerkt alleen die persoonsgegevens die in het voorkomende geval noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld ter uitvoering van een overeenkomst tussen Van Geloven en de betrokkene) ofwel wanneer wij uw ondubbelzinnige toestemming hebben verkregen. Met het gebruik van de website www.vangeloven.nl wordt u geacht akkoord te zijn gegaan met deze voorwaarden.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:
Uw naam, geslacht, adres, contactgegevens, bedrijfsgegevens en uw e-mailadres als u deze gegevens aan ons communiceert
Alle overige informatie die u vrijwillig verstrekt hebt en waarvoor u toestemming heeft  gegeven om deze informatie te bewaren (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie).
Doelomschrijving

De door Van Geloven verzamelde persoonsgegeven worden gebruikt voor:

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Van Geloven en de betrokkene en tenzij de betrokkene hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend. Alle door Van Geloven verzamelde persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld.

Beveiligingsmaatregelen

Als Van Geloven uw gegevens overdraagt of ontvangt via deze website, wordt altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector gebruikt. Als de verantwoordelijke bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server.  Van Geloven heeft de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Cookies

Om onze dienstverlening te optimaliseren en onze website te kunnen verbeteren wordt op de website www.vangeloven.nl gebruik gemaakt van zogenaamde cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Bij een volgend bezoek aan de website wordt dit bestand weer opgehaald. Cookies houden sporen bij van de bezochte website en bevatten een aantal gegevens over dit bezoek. Zo kunnen we ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer. Statistische gegevens kunnen aan de webmasters van Van Geloven worden doorgegeven.

Onze website maakt gebruik van sessie cookies om uw bezoek aan de website bij te houden. De sessie cookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw web browser hebt afgesloten. De sessie cookies worden slechts gebruikt om het navigeren op de website voor de bezoekers te vergemakkelijken en optimaliseren.

Onze website maakt met uw toestemming daarnaast gebruik van tracking cookies. Deze cookies geven ons informatie die van belang is voor de verbetering en ontwikkeling van onze dienstverlening en voor de opbouw van een profiel van uw online gedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd door middel van vergelijkbare informatie via uw bezoeken aan websites uit ons netwerk. Het door deze website(s) opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres of andere persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

Onze website maakt met uw toestemming eveneens gebruik van Google Analytics, een dienst aangeboden door Google Inc, gevestigd in de Verenigde Staten. Door Google Analytics worden cookies gebruikt, welke cookies Google Inc kan opslaan en gebruiken voor analyse van het websitegebruik en het opstellen van rapportages ten aanzien van de websiteactiviteit. Voor meer informatie over het privacybeleid van Google Inc. verwijst Van Geloven naar de website van Google: http://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/.

Hetgeen in cookies wordt opgeslagen is mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Voor instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser verwijzen wij naar de leverancier van uw browser . Meestal kan de bezoeker van de website hierna toch onbeperkt gebruik maken van de website. Het is echter mogelijk dat als cookies worden geweigerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren.

Inzagerecht

Op verzoek verleent Van Geloven aan de betrokkene toegang tot alle persoonsgegevens die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.
Op verzoek bieden wij de betrokkene de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.
Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons op het hierboven vermelde adres.

Wijzigingen

Van Geloven behoudt zich het recht voor deze Privacy Statement aan te passen conform de geldende privacyregels, meer in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Op de website www.vangeloven.nl vindt u altijd de meest recente versie van onze Privacy Statement.