MVO - Duurzame productie - Afval

Interview met Antoon Panhuijzen

Afval mag eigenlijk niet bestaan

Binnen het productieproces van Van Geloven onderzoeken we continu de mogelijkheden om afval te reduceren, te verwerken of te hergebruiken op een manier die de minst negatieve invloed heeft op het milieu of zelfs nieuwe, duurzame energie of materialen oplevert. Deze benadering sluit aan bij de Ladder van Lansink, een standaard op het gebied van afvalbeheer. 

 

“Als ik een mooier afvalcontract realiseer dan verwacht, dan kijk ik tevreden terug op een werkdag.”
- Antoon Panhuijzen, Afval - en Mileucoördinator

 

790.000 liter biodiesel

Reductie van afval aan de lijn is binnen het 4WIN programma een aandachtspunt waarover dagelijks wordt gesproken met de medewerkers aan de lijn. Naast preventief handelen wordt met name recycling veel toegepast bij Van Geloven; van (schoon) restfolie wordt nieuw plastic gemaakt, karton en papier worden gerecycled tot nieuw papier en oud ijzer wordt tot nieuw ijzer gesmeed. De stijging van het productieafval karton, folie en metaal in 2015 heeft te maken met de manier waarop we grondstoffen voor onze producten aangeleverd krijgen van leveranciers. Trots zijn we op de afgewerkte frituurolie die in 2016 werd verwerkt tot 790.000 liter biodiesel. De stijging van de 90.000 liter biodiesel die in de periode 2015-2016 uit afgewerkte frituurolie kon worden verwerkt, is terug te brengen op het gestegen volume van ovenproducten (die worden voorgefrituurd in frituurolie) in die periode. Van Geloven werkt voor de afvalverwerking samen met Van Gansewinkel.

Ladder van Lansink

Scheiden soms grotere milieubelasting door transport

Het klein gevaarlijk afval (KGA) wordt op de wettelijke manier verwerkt bij gespecialiseerde bedrijven en het restafval gaat naar een verbrandingsoven die daar nieuwe energie van maakt. Het restafval bestaat voor het grootste deel uit vervuild plastic afkomstig van de verpakkingen van het vlees. Ook voor dat afval zoeken we naar een betere oplossing, maar na onderzoek door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is bevestigd dat dit (nog) niet kan worden hergebruikt. Wel hebben we in Tilburg een perscontainer voor plastic afval geplaatst, waardoor minder afvaltransport nodig is. Verder is er het restafval afkomstig uit de prullenbakken van kantoren, kantines en productieruimten dat bestaat uit bijvoorbeeld vinyl en nitril handschoenen, papieren handdoekjes en poetsrollen en haarnetjes. De hoeveelheden van dit restafval zijn echter zo klein dat gescheiden inzameling meer belasting geeft voor het milieu door de bijkomende transporten.

 

Meer categorie 3 afval door implementatie bamisnack-lijn

Vanuit alle grondstoffen die Van Geloven aan de lijn gebruikt en op de grond vallen, ontstaat afval in de categorie 2 en 3 (indeling bepaald door de verordening (EG) nr. 1069/2009). Tot categorie 2 behoort het slib dat ontstaat bij een deel van de waterzuivering. Het slib wordt vergist en daarbij komt gas vrij dat opgewaardeerd wordt naar aardgaskwaliteit. De hoeveelheid slibafval is stabiel.Ook het categorie 3 afval, grondstoffen waaronder met name vlees die niet meer voor commerciële doeleinden gebruikt kunnen worden, worden voor een deel vergist en voor een deel gebruikt voor pelsdierenvoeding. Dit type afval lag in 2015 in Maastricht opmerkelijk hoger dan bij de andere vestigingen; dit heeft te maken met het onder controle krijgen van het nieuwe productieproces voor bamisnacks. In totaliteit daalde de afvalproductie bij Van Geloven in 2016 ten opzichte van 2015.