MVO - Duurzame productie - Energie

Grote stappen gezet in energiereductie


Wij zijn ons bewust van onze grote impact op het milieu en de verantwoordelijkheid die we hebben om deze zo klein mogelijk te maken. Ook de samenleving, onze stakeholders, vragen daar steeds vaker om. Het reduceren van energie (gas en elektra) is één van de milieupijlers waar Van Geloven actief en meetbaar op stuurt om de impact op het milieu te verkleinen en het bedrijfsrendement te vergroten.

 

ISO 14001 certificering

De fabrieken van Van Geloven in Maastricht en het Belgische Mol zijn ISO 14001 gecertificeerd. In de fabrieken in Tilburg en Helmond wordt wel gewerkt volgens de principes van de ISO 14001 certificering, maar geldt geen officieel certificaat. Dat wordt vooralsnog ook niet geambieerd, omdat dit ten opzichte van het huidige systeem van werken enkel een administratieve toevoeging zou zijn. 

 

Grote stappen binnen MJA

Van Geloven sloot zich in 2001 als één van de eersten aan bij de MJA (meerjarenafspraak) energie-efficiency voor de vleessector van (het huidige) Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. In 2012 trad MJA3 in werking waar de vestigingen in Tilburg, Helmond en Maastricht sindsdien aan deelnemen. De fabriek in Mol niet, omdat dit alleen mogelijk is voor Nederlandse bedrijven. Het MJA-commitment betekent dat de snackproducent streeft naar 2% energiereductie (gas en elektra) per jaar per ton productie. Ten opzichte van de MJA in 2001 is het nu vooral binnen de processen een uitdaging om nog meer winst te realiseren, omdat we sindsdien op veel punten al grote stappen gezet hebben. We zoeken daarom naar mogelijkheden om zelf duurzame energie op te wekken en nauw samen te werken met relevante overheidsinstanties en andere partijen, zoals bijvoorbeeld onze leveranciers om te kijken naar mogelijke samenwerking in de keten. Ook neemt Van Geloven nieuwe technologieën onder de loep om te onderzoeken of deze een bijdrage kunnen leveren aan de duurzaamheiddoelstellingen. Uiteraard kijken we ook naar andere kansen om duurzame(re) energie te gaan gebruiken. Als het gaat om stroom kiest Van Geloven er heel bewust voor om alleen grijze stroom in te kopen. Het gebruik van groene stroom kost extra geld dat we liever gebruiken om te investeren in het verminderen van energieverbruik.


3% gasreductie reeds behaald

In het algemeen valt op dat Van Geloven relatief veel energie gebruikt. Het hoge gasverbruik heeft bijvoorbeeld te maken met het feit dat Van Geloven alle producten pasteuriseert. Daar is veel warmte voor nodig die voornamelijk door middel van gas wordt verkregen. In de periode 2009-2013 hebben we al 3% reductie (in de gebruikte hoeveelheid gas per ton productievolume) bereikt door water voor een deel te verwarmen met restwarmte die vrijkomt uit de gassen van de stoomketels en thermische olie-installaties. Omdat het gas vooral wordt verbruikt in de stoomketels en thermische olieketels om de producten te garen en te pasteuriseren, zijn er op dit moment weinig stuurmogelijkheden voor verdere verbetering. De schommelingen in gasverbruik worden voornamelijk veroorzaakt door weersinvloeden. 

 

 

Bijna 10% reductie elektra

Het hoge elektraverbruik is te verklaren door de hoeveelheid machines die gebruikt wordt om de producten te maken. Bovendien worden de meeste snacks geleverd met een temperatuur van -18 graden Celsius. Voor de afkoeling van pasteurisatietemperatuur naar deze eindtemperatuur is veel elektra nodig. Samen met het ingevroren opslaan van grondstoffen en eindproducten is dat voor meer dan de helft de oorzaak van het elektraverbruik. In de periode 2009-2013 is overigens – ondanks het van nature hoge elektraverbruik - toch bijna 10% elektrareductie gerealiseerd per ton productievolume. Deze reductie kon gerealiseerd worden door een betere besturing van de vriesinstallaties en de installatie van meer frequentieregelaars. In de periode 2013-2015 is een stijging van het elektraverbruik te zien. Dit heeft te maken met meer co-packing activiteiten die extra energie kostten en menselijke energie die werd vervangen door elektrische energie door verdere automatisering. In 2016 is het gas- en elektraverbruik licht gedaald ten opzichte van 2015. In Mol is in 2016 een IQF vriezer in gebruik genomen, waarbij een overstap is gemaakt van freon als koelmiddel naar NH3 waardoor het totale energieverbruik daalde. In Maastricht is verlichting vervangen, met een energiebesparing van 0.423 TJ. Verder werd op die locatie een energiebesparing van 1.329TJ gerealiseerd door de vergisting van nat slib uit het afvalwater.

 

CO2 reductie

Van Geloven berekent ook de CO2 footprint (scope 1 en 2) op basis van het gebruikte gas, de elektra en stookolie. In 2014 was er ten opzichte van voorgaande jaren voor het eerst een stijging te zien in CO2 uitstoot veroorzaakt door het toegenomen elektraverbruik. In 2015 steeg de CO2 uitstoot licht door, in 2016 behield het dit niveau. De berekening van 2016 is gemaakt op basis van een voorlopige emissiefactor. Zodra de emissiefactor voor 2016 bekend is, zullen wij dit actualiseren.

 

Energie