MVO - Duurzame productie - Transport

Investeren in de nieuwste duurzame ontwikkelingen

Wij nemen onze verantwoordelijkheid op het gebied van milieu door actief en meetbaar te sturen op het verkleinen van onze milieu-impact. Dat geldt ook voor het duurzamer maken van ons mobiliteitsproces. Een belangrijk aandachtspunt daarbinnen is hoe we omgaan met ons transport in het kader van CO2 uitstoot, mede ingegeven door het Kyoto protocol dat in 1997 werd onderschreven door alle industrielanden om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

 

CO2 reductie


In de afgelopen jaren hebben we een aantal belangrijke ontwikkelingen doorgevoerd die ervoor hebben gezorgd dat we op jaarbasis minder CO2 uitstoten. We werken in Nederland samen met logistiek partner XPO Logistics. Zij zijn Lean & Green gecertificeerd, wat wil zeggen dat zij hebben aangetoond dat ze in vijf jaar tijd 20% CO2 reductie kunnen behalen. Het wagenpark van XPO Logistics is uitgerust met 65 voertuigen waarvan 18 Euro 6 gecertificeerd. In België rijdt Van Geloven met name met eigen vrachtwagens, in totaal vier voertuigen. In 2015 zijn de eerste twee eigen vrachtwagens vervangen door Euro 6 en recent zijn ook de laatste twee Euro 6 gecertificeerd. 

 

Wij waarderen jouw gedrevenheid

 

Lager brandstofverbruik


Niet alleen de CO2 uitstoot is gereduceerd door de nieuwe motoren, ook het brandstofverbruik is door deze vernieuwing beduidend lager. We besparen met de Euro 6 vrachtwagens uit 2015 7-8% brandstof. De Euro 6 vrachtwagens die we recent in gebruik namen zijn nog zuiniger; het brandstofverbruik daarvan is nog eens 8% lager ten opzichte van de andere Euro 6 vrachtwagens en meer dan 12% ten opzichte van de oude Euro 5 motoren. Dit zien wij in onze maandelijkse verbruiken die wij afzetten tegenover de gereden kilometers. 
Eerder hebben wij diverse maatregelen genomen om de laadruimte te verkleinen na het lossen, waardoor het koelbrandstofverbruik teruggebracht kon worden met meer dan 40%. En zeer recent zijn er aanvullend nieuwe opleggers ingestroomd; deze hebben dikkere wanden dan de ‘oude’ opleggers, waardoor de isolatiewaarde beter is. Dit draagt verder bij aan het terugbrengen van het koelbrandstofverbruik.
Bovendien verbruiken we minder brandstof door ons transport slimmer te plannen. Door het consolideren van adressen en minder aflevermomenten te plannen per week, kun je gemiddeld zeggen dat we een daling in km’s per rit hebben van 5% per rit. Ook hebben we ecologische vooruitgang kunnen boeken door voor het uiterste puntje van België (bij Luxemburg) en voor Frankrijk, bestemmingen die moeilijk te combineren zijn met onze overige ritten, samen te werken met externe transporteurs. Deze transporteurs zijn Van Den Broek uit Londerzeel en Trans Europ uit Sint-Truiden voor het uiterste puntje van België en voor Frankrijk.

 

Smileys om zuiniger te rijden


De chauffeurs van Van Geloven worden permanent bijgeschoold en opgeleid in hun vakbekwaamheid. Eén onderdeel van die opleiding is defensief en zuinig rijden; een onderdeel waar ze allemaal voor geslaagd zijn. De Euro 6 vrachtwagens zijn bovendien uitgerust met Predictive Powertrain Control, een innovatief systeem dat bij het schakelen rekening houdt met het verloop van de weg en met komende beklimmingen en dalingen, en dat zo het brandstofverbruik met nog eens 5% kan verminderen. Ook beschikken de Euro 6 vrachtwagens over een Driver Performance Assistent, die de chauffeur aan het einde van de dag met ‘smileys’ laat zien of hij de meest zuinige rijstijl heeft. 
Wanneer deze voertuigen ’s nachts geladen staan, lopen de koelmotoren op elektriciteit, waardoor er ook nog eens sprake is van een grote geluidsreductie en de nachtrust wordt bewaard voor de buren van Van Geloven. 

 

Veilig rijden


Naast motoren en technologieën om het brandstofverbruik terug te dringen, zijn de Euro 6 ook uitgerust met technologieën die de veiligheid van onze chauffeurs en andere weggebruikers verhogen. Zo zijn deze Mercedes Actros trucks voorzien van een ACC (Adaptive Cruise Control), een FCW (Forward Collision Warning), en een AEBS (Automatic Emergency Break System). Dit laatste is een automatisch remsysteem dat in gang treedt wanneer de chauffeur te laat zelf het rempedaal indrukt bij het naderen van zijn voorligger of een ander obstakel. Verder is er ook nog de LDWS (Lane Departure Warinig System), die aangeeft of de chauffeur binnen de lijnen van zijn rijvak rijdt. 

 

Transport