GRONDSTOFFEN

 

Duurzaamheid in balans met kwaliteit, verkrijgbaarheid en betaalbaarheid

Van Geloven hanteert een eigen beleid en aanpak bij de inkoop van grondstoffen, waaronder die van vlees. We laten ons vooral inspireren door de oorsprong van ons bedrijf waarin we op zorgvuldige wijze de lekkerste snacks produceren. Binnen dit kader zoeken we kwalitatieve en zo duurzaam mogelijke grondstoffen waarbij we ook sterk letten op de beschikbaarheid, betaalbaarheid en daarmee verwaarding middels onze merken naar onze handelspartners en consumenten. 

 

Een eigen label voor verbetering van dierenwelzijn


Ons merk Mora – verreweg het grootste merk van Van Geloven - maakt gebruik van een eigen label voor dierenwelzijn, genaamd ‘Beter Welzijn’. We kiezen er bewust voor om een eigen label te hanteren, omdat het voor ons niet realistisch is om met één bestaand keurmerk het benodigde volume af te dekken dat we nodig hebben endaarmee onze snacks betaalbaar te kunnen houden voor de consument.

We volgen voor het Beter Welzijn label onze eigen aanpak waarbij we streven naar een optimale balans tussen dierenwelzijn, kwaliteit, verkrijgbaarheid, betaalbaarheid, veiligheid en milieu. Voor de producten met het Beter Welzijn label garanderen we dat het vlees afkomstig is van producenten die bovenwettelijke normen op het gebied van dierenwelzijn hanteren en waarop verschillende dierenwelzijnskeurmerken van toepassing zijn, waaronder die van het Beter Leven keurmerk. Onze aanpak wordt beoordeeld door een onafhankelijk certificeringsbureau.
 

 

Stap voor stap, snack voor snack


We hanteren een stapsgewijze aanpak waarbij snack voor snack de stap naar het hogere welzijnsniveau wordt gemaakt. Inmiddels hebben 26 Mora producten in de supermarkt het Beter Welzijn-label en dat betekent dat al meer dan de helft van alle Mora snacks met kippen- of varkensvlees, dit predicaat heeft. Ook het concept Crispy Chick’n, dat begin 2019 op de markt is gebracht, bevat 100% Beter Welzijn kippenvlees.

Onze ambitie is om in 2025 al ons kippen- en varkensvlees in te kopen op dit verhoogde dierenwelzijn-niveau. Nadat we het totale Mora-supermarktassortiment naar een hoger dierenwelzijn-niveau gebracht hebben, gaan we stappen zetten op de Mora out-of-home producten en de producten van onze andere merken. We focussen ons hierbij op kippen- en varkensvlees, omdat het issue met betrekking tot dierenwelzijn hier het grootst is en we hier echt impact kunnen maken. Beter Welzijn rundvlees gebruiken we vooralsnog alleen in specifieke, premium concepten.

Naast ons eigen label ‘Beter Welzijn’ maken we ook gebruik van het keurmerk ‘Beter Leven’ op onze merken Van Dobben en Kwekkeboom (rundvlees), en voor enkele producten onder private label voor handelspartners die voor dat keurmerk hebben gekozen.

 

Beter Welzijn kippenvlees


Het grootste gedeelte kippenvlees dat wij gebruiken in de producten met een Beter Welzijn label, is afkomstig van leghennen; kippen die in eerste instantie gehouden worden voor het leggen van eieren. Deze kippen leven veel langer en onder betere welzijnscondities dan kippen uit de gangbare vleeskuikenhouderij. Deze leghennen zijn afkomstig uit stromen met bovenwettelijke criteria op het gebied van onder meer leefruimte, (minimaal vrij scharrelen in een stal en max. 9 leghennen per m2), gereduceerd gebruik van antibiotica en kortere transportafstanden. Ook maken wij gebruik van een klein percentage vlees van vleeskuikens. Dit voldoet overigens minimaal aan de eisen van het Beter Leven 1 ster keurmerk. In onderstaand schema staan de minimale eisen weergegeven die wij hanteren op de diverse welzijnsaspecten binnen het Beter Welzijn label. 

 

Beter Welzijn Mora

 

Beter Welzijn varkensvlees


Het varkensvlees dat wij momenteel gebruiken in de producten met een Beter Welzijn label voldoet minimaal aan de eisen van het keurmerk Beter Leven 1 ster. De varkens waarvan dit vlees afkomstig is, hebben onder andere meer leefruimte per varken, meerdere soorten afleidingsmateriaal en kennen een korter vervoer tussen boerderij en slachthuis. 

 

Rundvlees


Het rundvlees dat wij gebruiken voor onze rundvleeskroketten is vrijwel volledig afkomstig uit de EU en is voornamelijk afkomstig van koeien die gehouden worden voor de melk. Ons rundvlees voldoet aan de eisen van de Europese wetgeving. Daarnaast zijn er verschillende samenwerkingen opgestart met specifieke runderrassen. Ook wordt er steeds meer Beter Leven rundvlees ingekocht voor ons merk Van Dobben, voor de Kwekkeboom kroketten en voor de private label-producten.  

 

Koe

 

Paardenvlees


Van Geloven verwerkt in een aantal vleeskroketten paardenvlees. Dit zijn vleeskroketten die onder het merk Ad van Geloven en diverse private labels sinds jaar en dag in de horeca (met name cafetaria’s) worden verkocht. Deze vleeskroketten zijn populair vanwege hun specifieke smaak en zichtbare vleesstructuur. Ze worden beschouwd als de traditionele vleeskroketten op basis van authentiek recept waar het ooit allemaal mee begonnen is bij de opmars van vleeskroketten in cafetaria’s.

We zien de laatste jaren een trend naar een stijgende verkoop van luxe kroketten (wat grotere en grovere kroket) die veelal met rundvlees zijn geproduceerd zoals de Bourgondiër. Dit gaat dan ook ten koste van de verkoop van de standaard vleeskroket met paardenvlees.

Het gebruik van paardenvlees is duurzaam omdat het paardenvlees dat door ons wordt gebruikt afkomstig is van paarden die alleen worden gehouden voor de fok of voor de hobby, dus niet ten behoeve van de vleesconsumptie. Wanneer de paarden ‘op’ zijn, gebruiken wij het vlees voor onze snacks.