Betere productie

Met zes productielocaties zijn we ons heel bewust van onze impact op het milieu. We sturen dan ook actief en meetbaar op het verkleinen hiervan. Bijvoorbeeld als het gaat om de reductie van afval, vermindering van waterverbruik en van transportbewegingen en daarmee van CO2-uitstoot.

Het meest besproken thema binnen milieu-impact is de CO2-uitstoot. Wij hebben ons gecommitteerd aan het klimaatakkoord waarin voor 2030 een reductie van 49% is vastgelegd. Enerzijds behalen we een verbeterde CO2-footprint door de manier waarop wij omgaan met de inkoop van vlees via zogenoemde ‘dubbel doel’ dieren. Anderzijds door meer en meer producten te lanceren zonder vlees.

Afbeelding
productie


 

Energie-efficiëntie

Voor energiebesparing hebben wij ons al bijna 20 jaar gecommitteerd aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie voor de vleessector (MJA3/MEE) en het Energieakkoord. Hierbij is een jaarlijkse reductie van gemiddeld 2% afgesproken. Over het algemeen gebruiken wij relatief veel gas en elektra, onder meer omdat onze producten worden gepasteuriseerd. Om waakzaam te zijn op dit verbruik, maken we voor dit proces waar mogelijk gebruik van restwarmte uit andere installaties. Ook bekijken we de mogelijkheden om zelf duurzame energie op te wekken.

Waterverbruik

Als het gaat om het gebruik van water, hebben wij de grootste hoeveelheid nodig voor de productie van onze snacks. Bijvoorbeeld als ingrediënt in onze bouillon voor de ragout en voor de kookprocessen. Ook gebruiken we relatief veel water om onze vriesinstallaties optimaal te kunnen laten functioneren. De afgelopen jaren hebben we alle maatregelen voor een spectaculaire besparing op dit vlak getroffen. Bij de algemene schoonmaak zien we nog mogelijkheden om meer verschil te maken.

Afval

Binnen ons productieproces is altijd winst te behalen in de reductie van afval. De verwerking ervan, hergebruik op een manier die de minst negatieve invloed heeft op het milieu of zelfs nieuwe duurzame energie oplevert. Er wordt door ons, maar ook door derden, voortdurend onderzoek gedaan om nieuwe mogelijkheden te ontwikkelen. In ons bedrijf wordt veel recycling toegepast.

Duurzame verpakkingen

Karton en kunststof zijn onze belangrijkste verpakkingsmaterialen. Ons golfkarton is gecertificeerd duurzaam, ons duurzame vouwkarton is per 2024 ook gecertificeerd. Het golf- en vouwkarton mag bij het oud papier als het schoon en droog is. Van onze kunststof verpakkingen is 85% al recyclebaar. Ieder nieuw verpakkingsdesign krijgt een weggooilogo en indien nodig -instructie. Uiterlijk 2025 zijn al onze verpakkingen recyclebaar. In 2030 willen we de CO2 uitstoot van onze verpakkingen hebben gehalveerd ten opzichte van die van 2019.