Betrokken mensen

Wij zijn ontzettend blij met al onze medewerkers die elke dag opnieuw hun bijdrage leveren aan een prachtig bedrijf. Om mensen betrokken en vitaal te kunnen houden nemen we de verantwoordelijkheid om iedereen te voorzien van goede en veilige werkomstandigheden. Wij geloven dat deze sterk bijdragen aan het werkplezier. Hoewel we over zes locaties verspreid werken, kunnen we door ons ‘One HR, One Company’ principe acteren als één bedrijf. Daarbij horen uniforme processen en samenwerken en ‘leren van elkaar’ staan hierbij centraal.

Opleiding

Naast continue aandacht voor de veiligheid en gezondheid van mensen hebben we oog voor de ontwikkeling van onze medewerkers. Wij geloven hierbij voornamelijk in opleiden door samen te werken. We hanteren de 70:20:10-regel: 70% leren in de praktijk, 20% van anderen en 10% via een opleiding. In samenspraak met medewerkers bereiden we een persoonlijk ontwikkelingsplan voor.
Betrokkenheid bij mensen vertaalt zich ook in het bevorderen van maatschappelijke thema’s als inclusiviteit en diversiteit. Respect voor elkaar staat centraal en we hebben veel aandacht voor de ‘verschillen’ tussen onze medewerkers.
Bovendien realiseren we ons dat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is om een feestje te vieren. Vaak komen hierbij snacks op tafel, dus door eigen mensen en producten in te zetten steunen we goede doelen op plekken waar een feestje goed doet. Denk aan de familiehuizen van het Ronald McDonald Kinderfonds of events van De Zonnebloem.

Veiligheid

Sinds wij onderdeel zijn van McCain heeft veiligheid nóg meer de aandacht gekregen die het verdient. De basisregel is dat alleen daar wordt gewerkt waar het veilig is. Hiervoor hanteren we de meest moderne veiligheidsprogramma’s zoals KES (Key Elements of Safety). Elk jaar vindt hiervoor een audit plaats, zodat we kunnen bijstellen waar nodig. We hebben de ambitie om in 2025 80% minder ongevallen te registeren.

Met name door veel handmatig werk zijn er in ons bedrijf relatief veel incidenten die een medische behandeling nodig hebben en tot verzuim leiden. We streven ernaar om dit jaarlijks met 50% terug te dringen.

Om het belang van veiligheid voor onze medewerkers ook te kunnen benadrukken bij hun thuisfront, gebruiken we het familieprogramma van McCain: ‘For us, for family’. Dit interne communicatieprogramma is erop gericht om medewerkers en hun familieleden mee te nemen op onze veiligheidsreis. Alles is erop gericht om medewerkers aan het einde van de dag weer veilig naar huis te kunnen laten gaan.

Afbeelding
Fabriek

Diversiteit en inclusiviteit hoge prioriteit

Iedereen moet zich welkom voelen binnen ons bedrijf en daarom hebben we veel aandacht voor diversiteit en inclusiviteit. Hiervoor maken we gebruik van het Diversity & Inclusion Program gefaciliteerd door ons moederbedrijf McCain. Tijdens trainingen bespreken we vooroordelen en is er ruimte voor de omgang met diversiteit. Ook geven we in interne communicatiemiddelen aandacht aan bijvoorbeeld religieuze feestdagen. Als het gaat om inclusiviteit vinden we het belangrijk om oog voor elkaar te hebben en te streven naar onderlinge verbondenheid. Iedereen mag er zijn en wordt betrokken op zijn/haar kwaliteiten.