Voorwoord

Geloven in de toekomst

‘Goed Genieten voor iedereen is ons credo’. Goed in de zin van lekker, veilig, toegankelijk, verantwoord en zo duurzaam mogelijk. Duurzaamheid is door onze hele organisatie verweven en wordt door al onze mensen gedragen. We trachten continue stappen te maken binnen onze drie pijlers Goed Leven, Duurzame Samenstelling en Duurzame Productie. Dat vinden we belangrijk, want snacken is een feestje waar je zorgeloos van moet kunnen genieten en succesvol in moet kunnen ondernemen. We nemen dan ook onze verantwoordelijkheid ten aanzien van mens, maatschappij en milieu en zorgen voor een gezond rendement in de keten.

 “Wij ondersteunen het streven naar reductie van de vlees productie en – consumptie. In lijn hiermee lanceren we in 2019 een vegetarische lijn snacks samen met de Vegetarische Slager met onder andere een kroket en bitterbal die niet van het origineel is te onderscheiden.”

Met name fabrikanten in de vleessector liggen, gezien de voedselveiligheid- en welzijnsrisico’s, onder een vergrootglas. Integriteit, transparantie, dierenwelzijn en herkomst worden steeds belangrijker. Vooral op het gebied van dierenwelzijn, gezondheid en bereidingswijze hebben we stappen gemaakt. We hebben bijvoorbeeld grote vooruitgang geboekt op de inkoop van vlees met bovenwettelijke criteria op het gebied van dierenwelzijn, onder andere met een eigen label ‘Beter Welzijn’ op het Mora merk. Ook de nieuwe Crispy Chicken lijn van Mora, welke begin 2019 wordt gelanceerd, bevat louter kippenvlees met het Beter Welzijn label. Wij ondersteunen het streven naar reductie van de vlees productie en –consumptie. In lijn hiermee lanceren we in 2019 een vegetarische lijn snacks samen met de Vegetarische Slager met onder andere een kroket en bitterbal die niet van het origineel is te onderscheiden. Op het gebied van gezondheid besteden we veel aandacht aan de introductie en renovatie van snacks zónder kunstmatige geur-, kleur- en smaakstoffen en zijn we hard bezig het zoutgehalte op een aantal producten verder te verlagen in lijn met de FLNI normen voor 2020. Bovendien introduceren we steeds meer producten die bereid kunnen worden in de oven en airfryer.

Ook in 2018 hebben we ons met maatschappelijke organisaties zoals de Zonnebloem weer ingezet en bijgedragen aan activiteiten om ook de mensen voor wie dat minder vanzelfsprekend is te kunnen laten genieten en plezier te laten hebben. Want dat is waar we met onze snacks een bijdrage aan kunnen leveren: genieten van de kleine feestjes van het leven. Goed Genieten voor iedereen.Wij zullen ook de komende jaren zorgvuldig om blijven gaan met mens, milieu en maatschappij en blijven doen waar we in geloven!

Veel leesplezier! 

Mieke De Laat